กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


กรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ บ้านที่ขอให้ช่วยเหลือไม่มีทะเบียนบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไม่
โพสท์ : 14 กันยายน 2565 | เวลา 01:22 PM
วันดี
กรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ บ้านที่ขอให้ช่วยเหลือไม่มีทะเบียนบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงคือมีบ้านและมีผู้อาศัยอยู่จริงไม่มีบ้านเลขที่และได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยจริง
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 8 พฤศจิกายน 2565 | เวลา 01:52 PM
admin
ตามที่หารือเห็นว่า กรณีบ้านไม่มีเลขที่นั้น หากบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความเสียหายจากวาตภัย และได้อยู่อาศัยประจำในชีวิตประจำวันจริง ก็สามารถขอรับความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 5.1.5 ได้ ทั้งนี้ กรณีบ้านไม่มีเลขที่ ขอให้มีหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอำเภอ/ปลัดอบต. หรือนายก อปท./รองนายก อปท. เป็นผู้รับรอง เพื่อประกอบการขอรับความช่วยเหลือด้วย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82037 ครั้ง