กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

ดูทั้งหมด

การช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้บ้าน มีคนวางเพลิง
โพสท์ : 14 กันยายน 2565 | เวลา 11:26 AM
ศราวุธ
กรณีเพลิงไหม้บ้านหลังเดียว โดยมีผู้วางเพลิงเผา กรณีเช่นนี้ อบต. สามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไม่ครับและมีระเบียบข้อกฎหมายใดที่สามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ครับ
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 28 กันยายน 2565 | เวลา 10:01 AM
admin

กรณีเหตุไฟไหม้บ้าน 1 หลัง นั้น ไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติ และไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยา อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นตามแต่กรณี

เนื่องจากกรณีเพลิงไหม้บ้านหลังเดียว โดยมีผู้วางเพลิงเผา กรณีนี้มีเงื่อนไขเป็นการเฉพาะที่มีผู้กระทำความผิด ซึ่งอาจจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ดังนั้น แนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงระเบียบและกฎหมายอื่น เห็นสมควรหารือไปยังหน่วยงานโดยตรงจะเหมาะสมกว่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 230193 ครั้ง