กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

ดูทั้งหมด

เครื่องสูบน้ำถูกน้ำท่วม
โพสท์ : 25 สิงหาคม 2565 | เวลา 10:59 PM
เจดสะดา
เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกษตรกรที่วางเครื่องสูบน้ำรวมถึงโครงรถไถเดินตามและเครื่องยนต์การเกษตร(คูโบต้า 1 สูบ) บริเวณริมตลิ่งและพื้นที่นาถูกน้ำท่วมและพัดสูญหาย
กรณีสามารถช่วยเหลือตามข้อ 5.1.11 ได้หรือไม่ และอย่างไรครับ
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 1 กันยายน 2565 | เวลา 05:02 PM
admin
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ และใช้เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ก็สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 5.1.11 ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 218385 ครั้ง