กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

ดูทั้งหมด

คอกสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ เจอวาตภัย สามารถช่วยได้หรือไม่
โพสท์ : 22 มิถุนายน 2565 | เวลา 11:21 AM
ธนา
กรณีที่ คอกสัตว์ที่ ขังไว้รอเชือด ได้รับความเสียหายจากวาตภัย สามรถช่วยได้หรือไม่ และ และคำนิยมของคำว่า คอกสัตว์  หมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงเท่านั้นหรือว่าคอกสัตว์ที่รอเชือด  เข้านิยมคำว่าคอกสัตว์ด้วยครับ
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 18 กรกฎาคม 2565 | เวลา 02:50 PM
admin
กรณีคำนิยามของคอกสัตว์ มิได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 สำหรับกรณีคอกสัตว์ที่ขังไว้รอเชือด ซึ่งเป็นคอกสัตว์ที่ใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 218396 ครั้ง