กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล
โพสท์ : 10 มิถุนายน 2565 | เวลา 11:04 AM
สถิตย์
ขอทราบคำนิยาม  ประเด็น  โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล
นิยามของ  พืชผล  หมายถึง  พืชชนิดไดบ้าง  หมายรวมถึง  ต้นกล้าไม้ผล  ไม้ดอก  ไม้ประดับ หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 7 กรกฎาคม 2565 | เวลา 12:12 AM
admin
กรณีคำนิยามของโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล และนิยามของพืชผล มิได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเป็นโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตร มิใช่โรงเรือนสำหรับใช้เพาะปลูกหรือเพาะชำกล้าไม้ ก็สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82036 ครั้ง