กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

ดูทั้งหมด

โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล
โพสท์ : 10 มิถุนายน 2565 | เวลา 11:04 AM
สถิตย์
ขอทราบคำนิยาม  ประเด็น  โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล
นิยามของ  พืชผล  หมายถึง  พืชชนิดไดบ้าง  หมายรวมถึง  ต้นกล้าไม้ผล  ไม้ดอก  ไม้ประดับ หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 0002
โพสท์ : 13 กรกฎาคม 2566 | เวลา 02:35 AM
กิตติพงษ์
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 7 กรกฎาคม 2565 | เวลา 12:12 AM
admin
กรณีคำนิยามของโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล และนิยามของพืชผล มิได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเป็นโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตร มิใช่โรงเรือนสำหรับใช้เพาะปลูกหรือเพาะชำกล้าไม้ ก็สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลได้
ความคิดเห็นที่ 0001-1
โพสท์ : 18 พฤษภาคม 2566 | เวลา 03:48 AM
ชนากานต์

สอบถามค่ะ

หาเป็น โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล ที่ไม่ได้สร้าง โดยมีลักษณะเป็นการมั่นคงถาวร จะอยู่ในนิยาม โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล หรือไม่ 

IP : 172.17.0.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 218389 ครั้ง