กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


โรงแรมโดนวาตภัยช่วยได้หรือไม่
โพสท์ : 30 พฤษภาคม 2565 | เวลา 11:04 AM
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
กรณีโรงแรมในพื้นที่เทศบาลโดนวาตภัย ทำให้กระเบี้องได้รับความเสียหาย เทศบาลสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ 
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 9 มิถุนายน 2565 | เวลา 01:14 PM
admin
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มุ่งประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบดังกล่าว หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มิใช่นิติบุคคลที่ประกอบกิจการค้าแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีที่หารือจึงไม่เข้าข่ายที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าวได้ หากมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือให้พิจารณาตามระเบียบและกำหมายอื่นต่อไป
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82035 ครั้ง