กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


โรงเก็บฟางถือเป็นว่าเป็นโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลหรือไม่คะ
โพสท์ : 21 เมษายน 2565 | เวลา 09:48 AM
ปุญญิสา

ขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะ

ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

ข้อ 5.1.6 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท

จะขอสอบถามว่า โรงเก็บฟาง ถือเป็นโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลหรือไม่


ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 17 พฤษภาคม 2565 | เวลา 02:49 PM
admin
การให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 5.1.6 กำหนดให้ช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์เท่านั้น ดังนั้น หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด ก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82027 ครั้ง