กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


เช่าที่ดินปลูกสิ่งก่อสร้างแต่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
โพสท์ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เวลา 04:15 PM
maprang
เช่าที่ดินมาเพื่อทำธุรกิจบ่อปลา แต่เกิดเหตุวาตภัยทำให้สิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายทั้งหมด อยากทราบว่าสามารถเบิกค่าเสียหายได้ไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 4 มีนาคม 2565 | เวลา 03:49 PM
admin
กรณีที่หารือเห้นว่า การขอรับความช่วยเหลือกรณีนี้ ยังมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยตรง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82038 ครั้ง