กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


การช่วยเหลือกรณีพื้นที่ตำบลคาบเกี่ยวกัน
โพสท์ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เวลา 10:53 AM
ิิbb

    ด้วยผู้ประสบภัย(วาตภัย) มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่าง อปท ทั้งสองแห่ง  เดิมบ้านที่ประสบภัยอยู่เขต อบต.ก   แต่เนื่องจาก อบต.ข ได้ยกฐุานะเป็นเทศบาล ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ใหม่  ทำให้บ้านที่ประสบภัย เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเทศบาล  แต่บ้านเลขที่ยังเป็นบ้านเลขที่ ใน ตำบล อบต.ก  ประกอบกับผู้ประสบภัยได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือมายัง อบต.ก  จึงขอเรียนถามว่า อบต. ก  สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้หรือไม่  (ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย)

ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | เวลา 01:43 PM
admin

กรณีนี้เป้นประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความชัดเจนในประเด็นนี้ ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนงานงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9049

ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82032 ครั้ง