กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
ผวจ. มอบอำนาจประกาศเขตได้ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของระเบียบ(ผวจ.บูรณาการ)
ทำรายละเอียดหนังสืออนุมัติขยายวงเงิน,ยกเว้นหลักเกณฑ์ กรณีอุทกภัยปลายปี 54
ระเบียบมิได้กำหนดให้ประชุม ก.ช.ภ.อ. ก่อนเพื่อเสนอ ก.ช.ภ.จ. ร่วมกับ ผวจ. ประกาศเขต
กรณีประชุม ก.ช.ภ.จ.ไม่ทันท่วงที ผวจ.อนุมัติให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ไม่ต้องขออนุมัติจาก ก.ช.ภ.จ.อีก
เรือประมงไม่จดทะเบียนเรือไทย,ไม่มีอาชญาบัตร ได้รับความเสียหาย หากข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ใช้เงินทดรองได้


.. 5 6 7 8 9 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49500 ครั้ง