กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
แบบการรายงานภายใน 24 ชั่วโมง(กำหนดรหัสภัย 15หลัก),ให้ประกาศเป็นรายหมู่บ้าน,ให้ประกาศสิ้นสุดภัยและแจ้ง ปภ.,ให้ขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดภัย,ต้องได้รับอนุมัติยกเว้นก่อนดำเนินการ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
แบบการรายงานภายใน 24 ชั่วโมง(กำหนดรหัสภัย 15หลัก),ให้ประกาศเป็นรายหมู่บ้าน,ให้ประกาศสิ้นสุดภัยและแจ้ง ปภ.,ให้ขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดภัย,ต้องได้รับอนุมัติยกเว้นก่อนดำเนินการ
มีบ้าน 2 หลัง ช่วยได้หลังที่อยู่อาศัยประจำจริงเพียงหลังเดียว
เจ้าของบ้านมิได้หมายความเฉพาะมีกรรมสิทธิ์หรือเป็นเจ้าบ้าน และอาชีพหลักคือทำมาหากินประจำเพื่อเลี้ยงชีพ


.. 4 5 6 7 8 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49498 ครั้ง