กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประกาศเขตฯ ในพื้นที่ กทม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ กทม.(อัคคีภัย) เขตบางกอกน้อย ฉบับที่ 81 และ 82 (ลว 14 มี.ค. 66)
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ กทม.(อัคคีภัย) เขตบางกอกน้อย ฉบับที่ 79 และ 80 ลว. 9 มี.ค. 66
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ กทม.(วาตภัย) เขตทวีวัฒนา ฉบับที่ 77 และ 78 (ลว.28 ก.พ. 66)
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ กทม.(อุทกภัย) ด้านประมง เขตบางขุนเทียน ฉบับที่ 75 และ 76 ลว.20 ก.พ. 66
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ กทม.(อัคคีภัย) เขตทุ่งครุ ฉบับที่ 73 และ 74 ลว.16 ก.พ. 66


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1355 ครั้ง