กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประกาศเขตฯ ในพื้นที่ กทม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ในเขตราษฎร์บูรณะ กทม. (วาตภัย) ฉบับที่ 107 และฉบับที่ 108 ลว. 24 พ.ค. 66
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ในเขตตลิ่งชัน กทม. (อัคคีภัย) ฉบับที่ 105 และฉบับที่ 106 ลว. 19 พ.ค. 66
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ในเขตธนบุรี กทม. (วาตภัย) ฉบับที่ 103 และฉบับที่ 104 ลว. 19 พ.ค. 66
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ในเขตสายไหม กทม. (วาตภัย) ฉบับที่ 101 และฉบับที่ 102 ลว. 19 พ.ค. 66
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ในเขตบึงกุ่ม กทม. (วาตภัย) ฉบับที่ 99 และฉบับที่ 100 ลว. 19 พ.ค. 66


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14540 ครั้ง