กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
24/12/2564
เกิดเหตุ อัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.54 น. ภายในซอยเทอดไทย 11 ต่อเนื่องซอยเทอดไทย 9 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีบ้านเรือนประชาชนได้รับ ความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 37 ครอบครัว 81 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 11 หลัง 31 ครอบครัว 56 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 6 หลัง 6 ครอบครัว 25 คน
18/10/2564
ทางการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
10/2/2564
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตบางคอแหลม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.49 น. ภายในชุมชนหลังสามร้อยห้อง กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 หลัง 17 ครอบครัว 41 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง 14 ครอบครัว 34 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 7 คน
10/2/2564
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 05.32 น. ภายในซอยนครสวรรค์ 1 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 คูหา 6 ครอบครัว 20 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหมดจำนวน 2 คูหา 2 ครอบครัว 5 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 4 คูหา 4 ครอบครัว 15 คน
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17322 ครั้ง