กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม
1 2 3 4 5
10/2/2564
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตบางคอแหลม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.49 น. ภายในชุมชนหลังสามร้อยห้อง กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 หลัง 17 ครอบครัว 41 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง 14 ครอบครัว 34 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 7 คน
10/2/2564
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 05.32 น. ภายในซอยนครสวรรค์ 1 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 คูหา 6 ครอบครัว 20 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหมดจำนวน 2 คูหา 2 ครอบครัว 5 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 4 คูหา 4 ครอบครัว 15 คน
4/2/2564
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตดุสิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 06.58 น. ภายในซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 หลัง 3 คูหา 11 ครอบครัว 34 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 4 ครอบครัว 10 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 คูหา 4 ครอบครัว 15 คน
4/2/2564
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตจตุจักร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 03.57 น. ภายในอาคารชุด 8 ชั้น คอนโดบ้านพระยาภิรมย์ อาคาร E เลขที่ 320 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ห้อง 3 ครอบครัว 5 คน โดยแบ่งเป็นเสียหายทั้งห้อง จำนวน 1 ห้อง 1 ครอบครัว 1 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 4 คน
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10659 ครั้ง