กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
2/2/2566
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ที่พักอาศัยในพื้นที่ เเขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 4 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5 ครอบครัว 20 คน เเบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 2 ครอบครัว 6 คน ได้รับความเสียหายบางส่วน 3 หลัง 3 ครอบครัว 14 คน ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ เเละหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
2/2/2566
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ที่พักอาศัยในพื้นที่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 2 หลัง 11 ครอบครัว 17 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
2/2/2566
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ที่พักอาศัยในพื้นที่ ซอยเสรีไทย 71 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 7 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 10 ครอบครัว 30 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5 หลัง 8 ครอบครัว 22 คน ได้รับความเสียหายบางส่วน 2 หลัง 2 ครอบครัว 8 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
6/12/2565
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยอินทามระ ต่อเนื่องถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 8 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 4 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 4 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22699 ครั้ง