กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
28/8/2566
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 12.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. ได้รับ ความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 5 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 3 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 2 คน ทั้งนี้ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดต่อไป
23/8/2566
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ซอยเสนานิคม 1 ซอย 40 แยก 12 ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 9 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 3 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 6 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดต่อไป
31/3/2566
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 8 ครอบครัว 20 คน โดย ปภ. ให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 5 คน ส่วนอีก 1 หลัง เป็นเพิงพัก จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ฯ ) ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
2/2/2566
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ที่พักอาศัยในพื้นที่ เเขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 4 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5 ครอบครัว 20 คน เเบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 2 ครอบครัว 6 คน ได้รับความเสียหายบางส่วน 3 หลัง 3 ครอบครัว 14 คน ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ เเละหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 84399 ครั้ง