กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนังสือราชการ
เงินทดรองราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 29 ครอบครัว 69 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง 27 ครอบครัว 61 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 8 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยพหลโยธิน 52 แยก 27 – 1 (ทิมเรืองเวช) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 10 ครอบครัว 26 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 2 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 9 หลัง 9 ครอบครัว 24 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.20 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย ในตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 17 ครอบครัว 38 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง 14 ครอบครัว 32 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 6 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.25 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย ในซอยเคหะคลองเตย 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 10 ครอบครัว 30 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง 8 ครอบครัว 26 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 4 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย ในพื้นที่ตรอกวัดเชิงหวาย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3 ครอบครัว 9 คน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 หลัง ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 5 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 3 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 2 คน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 158795 ครั้ง