กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
การศึกษาถอดบทเรียนการก่อเหตุรุนแรงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 111465 ครั้ง