กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตบึงกุ่ม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 11.45 น. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์) มอบหมายให้กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 7 คน ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 7 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ ฯ ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 88079 ครั้ง