กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตภาษีเจริญ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 11.30 น. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์) มอบหมายให้กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยพุทธมณฑล สาย 1 ซอย 5 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้นจำนวน4 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5 ครอบครัว 22 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง 2 ครอบครัว 6 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 3 หลัง 3 ครอบครัว 16 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ ฯ ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 88080 ครั้ง