กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตตลิ่งชัน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ซอยบรมราชชนนี 67 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 32 ครอบครัว 32 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง 29 ครอบครัว 29 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 3 หลัง 3 ครอบครัว 3 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 88078 ครั้ง