กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตประเวศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 12.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. ได้รับ ความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 5 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 3 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 2 คน ทั้งนี้ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 84394 ครั้ง