กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ซอยเสนานิคม 1 ซอย 40 แยก 12 ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 9 คน แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 3 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 6 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 84400 ครั้ง