กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตพญาไท

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยอินทามระ ต่อเนื่องถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 8 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 4 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 4 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยอินทามระ ต่อเนื่องถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2 ครอบครัว 8 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 4 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง 1 ครอบครัว 4 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 44940 ครั้ง