กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยเขตสาทร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 29 ครอบครัว 69 คน แบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง 27 ครอบครัว 61 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 8 คน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 44939 ครั้ง