กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เขตบางคอแหลมเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตบางคอแหลม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.49 น. ภายในชุมชนหลังสามร้อยห้อง กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 หลัง 17 ครอบครัว 41 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง 14 ครอบครัว 34 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 7 คน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17320 ครั้ง