กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 05.32 น. ภายในซอยนครสวรรค์ 1 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 คูหา 6 ครอบครัว 20 คน โดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหมดจำนวน 2 คูหา 2 ครอบครัว 5 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 4 คูหา 4 ครอบครัว 15 คน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17319 ครั้ง