กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เขตจตุจักร เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตจตุจักร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 03.57 น. ภายในอาคารชุด 8 ชั้น คอนโดบ้านพระยาภิรมย์ อาคาร E เลขที่ 320 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ห้อง 3 ครอบครัว 5 คน โดยแบ่งเป็นเสียหายทั้งห้อง จำนวน 1 ห้อง 1 ครอบครัว 1 คน และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง 2 ครอบครัว 4 คน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17317 ครั้ง