กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่ม

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เขตดินแดง เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ เขตดินแดง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 02.59 น. ณ บริเวณที่พักอาศัยซอยตลาดศรีดินแดง ต่อเนื่องซอยหลังแฟลต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ความเสียหาย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง รวม 7 หลัง 18 ครอบครัว 54 คน และเสียหายบางส่วน 13 หลัง 13 ครอบครัว 74 คน ผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 20 หลัง 31 ครอบครัว 128 คน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10654 ครั้ง